Telefon: 0722-26 02 39
Boka online via hemsidan!
Nöjd Kund–Garanti

Vår miljöpolicy

Vi har utvecklat vår miljöpolicy som ett verktyg för att följa upp vårt miljöarbete, och se till så att alla delar av verksamheten uppfyller kravet på vår miljöstandard. Vårt mål är att alltid skapa de bästa förutsättningarna för att minimera vår påverkan på miljö och natur.

Vi arbetar miljömedvetet genom att:

 • Vara medvetna om ny miljölagstiftning och förordningar.
 • Följa alla miljölagar och föreskrifter.
 • Minimera energianvändningen för minskade C02-utsläpp.
 • Maximera användningen av förnybara energikällor om möjligt.
 • Minimera avfallshanteringen.
 • Maximera återanvändningen av material och produkter.
 • Maximera återvinning av material och produkter.
 • Maximera användningen av material från förnybara källor.
 • Minimera användningen av förorenande transportmedel.
 • Maximera användningen av lokala produkter och lokal arbetskraft.
 • Minimera användningen av vatten.

För att uppnå miljömålen kommer vi att:

 • Ge tillräcklig miljöutbildning för all personal.
 • Bedöma alla leverantörers miljöarbete.
 • Utveckla miljömål och handlingsplaner.
 • Granska miljöpolitiken och dess handlingsplaner med jämna mellanrum.
 • Arbeta mot eller följa principer för ett miljöledningssystem.
Mashal Iqbal
VD/StadensRengöring